Energiebeleid: Parkstad Limburg Energietransitie (PALET)

Het moment dat de fossiele energiebronnen uitgeput raken komt steeds dichterbij. Het gebruik van deze energiebronnen legt bovendien een hoge druk op milieu en omgeving. En niet onbelangrijk: de kosten voor dergelijke vormen van energie schieten omhoog. Het is tijd voor energietransitie, ook in Nederland en Parkstad Limburg. De energietransitie is niet alleen een ruimtelijk vraagstuk. Het biedt met name kansen voor het regionale bedrijfsleven en het besteedbaar inkomen van onze inwoners. De verduurzaming van het vastgoed en de opwekking van duurzame energie vragen grote investeringen waarvan naar verwachting het MKB zeer kan profiteren. Daarnaast verdwijnt jaarlijks circa 500-550 miljoen euro uit onze regio aan energiekosten, terwijl het mogelijk is (een deel van) dit geld voor de regio te behouden. Het is een zoektocht welk instrumentarium kan helpen bij het invullen van dit lokaal profijtbeginsel.

De samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg hebben het initiatief genomen om de energietransitie in de regio aan te jagen en gestructureerd van de grond te krijgen. Als eerste belangrijke stap is een onderbouwde ambitie geformuleerd: in 2040 is Parkstad Limburg energieneutraal. Dat betekent dat de energie die wij zelf nodig hebben, in onze regio wordt opgewekt. Het kaderstellende beleid Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) is in 2015 door acht gemeenteraden unaniem vastgesteld. Het jaar 2040 is dus onze stip op de horizon. Het doel is onze inwoners en bedrijven van schone, betrouwbare en duurzame energie te voorzien.

Zie ook:

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube