Uitvoeringsprogramma PALET

Het kaderstellende energietransitiebeleid PALET is vertaald in een regionaal uitvoeringsprogramma, PALET 3.0 geheten. Dit programma omvat concrete acties, maatregelen en projecten die de gemeenten gezamenlijk en individueel voorbereiden en uitvoeren in de periode 2016-2020. Doelstelling is om in 2020 al 8% van de opgave voor energiebesparing en duurzame energieopwekking te bereiken. Binnen het uitvoeringsprogramma staan regionale samenwerking, efficiënt werken en het creëren van massa binnen projecten centraal. Dit geldt voor de meeste sectoren: Wonen (aanpak verduurzaming particuliere woningvoorraad, VvE’s, sociale woningvoorraad, Zonnepanelenproject), Publieke Dienstverlening (Scholen, Zorginstellingen, Gemeentelijk Vastgoed, LED-verlichting), Commerciële Dienstverlening (energiebesparing en –opwekking bij bedrijven), Verkeer en Vervoer (E-Mobiliteit) en gebiedsgebonden ontwikkelingen (ruimtelijk afwegingskader, windvisie, warmtevisie, zonneweides). Ook ligt er een belangrijke taak als het gaat om communicatie, de relatie met stakeholders en het onderzoeken van financieringsconstructies zoals een regionaal energiebedrijf. Via thematafels wordt gestructureerd gewerkt aan de uitvoering.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube