Innovatie toerisme

In de komende vijftien jaar moet Parkstad Limburg verder uitgroeien naar een compleet en herkenbaar toeristengebied, geschikt voor korte vakanties. Het attractieaanbod moet daartoe worden uitgebreid. Enerzijds om meer doelgroepen aan te spreken. Anderzijds voor voldoende keuze om je enkele dagen in Parkstad te vermaken. Hieraan gekoppeld voldoende capaciteit en diversiteit in toeristisch logies. Er is een innovatieplatform samengesteld uit ondernemers en investeerders uit de regio. Aan de hand van interviews en platformsessies, ook in samenwerking met onder meer gemeenten, wordt in eerste instantie gewerkt aan een ambitiedocument, gevolgd door een concreet programma.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube