Toeristische identiteit regio

In de komende vijf tot tien jaren moet Parkstad een herkenbare toeristische regio met een eigen herkenbare identiteit zijn voor zowel bewoners als bezoekers. We streven naar een profiel dat in de beleving en de uitstraling wordt herkend als ‘typisch Parkstad’. Net zoals succesvolle regio’s of concepten als de Veluwe, Efteling, Waddeneilanden, Amsterdam en het Heuvelland. Ook hiervoor worden samen met partijen uit het veld plannen ontwikkeld.

Maar er is meer. Zo wordt er gewerkt aan toeristische routes (fietsen, wandelen, thematisch, knooppunten) en goede duurzame bereikbaarheid. Maar ook het aanbod aan cultuur,  detailhandel, cultuurhistorie en cultureel erfgoed zijn belangrijke ondersteunende structuren voor toerisme. Voor het cultureel erfgoed wordt gewerkt aan de mogelijkheden voor toeristisch hergebruik.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube