Wonen en Herstructurering

In Parkstad is het aantrekkelijk om te wonen. De prijs-kwaliteitverhouding van de woningvoorraad is relatief hoog. De keuze aan woonmilieus is divers. Je kunt in stedelijk gebied wonen dichtbij allerlei voorzieningen zoals in Heerlen-Centrum, Kerkrade-Centrum en Brunssum-Centrum. Je kunt er ook voor kiezen om landelijk te wonen in een groene omgeving, bijvoorbeeld in Simpelveld en Voerendaal. Op de plateaus in Beekdaelen of in de meer suburbane woonmilieus met ruimte en voorzieningen zoals in Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. Daarnaast liggen cultuurhistorische steden als Aken en Maastricht dichtbij.

Wonen en Herstructurering focust op het behoud en verbeteren van de woonkwaliteiten in de regio. Door trends en ontwikkelingen is de woningmarkt dynamisch. Zo hebben economische, en sociale ontwikkelingen gevolgen voor de woonwensen van huishoudens. Door de veranderingen in de zorgsector dienen zorgbehoevenden langer thuis te wonen. Hebben strengere hypotheekregels gevolgen voor de toegankelijkheid van de particuliere koopwoningmarkt en heeft de bevolkingsontwikkeling invloed op de omvang van de woningbehoefte. In het programma Wonen en Herstructurering staan daarom vier speerpunten centraal:

De kwaliteit en omvang van de (particuliere) woningvoorraad De betaalbaarheid en beschikbaarheid van (huur)woningen Het levensloopgeschikt maken van woningen (Wonen en Zorg) Het verduurzamen van de woningvoorraad

Dit kunnen de zeven gemeenten niet alleen. Ze werken daarom intensief samen met woningcorporaties, provincie Limburg, Rijksoverheid, ontwikkelaars, beleggers, huurdersorganisaties en particulieren. Je vindt de ambities van de zeven Parkstad-gemeenten in de Regionale Woonvisie 2017-2021.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacyverklaring

Contact  Facebook  LinkedIn