Verduurzamen van de woningvoorraad

De acht gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. De eerste stap is om tot 2020 8% van deze ambitie te vervullen. Dit betekent: 8% energie besparen en 8% energie opwekken. Verduurzamen van de woningvoorraad is een belangrijk onderdeel om te komen tot een energieneutrale regio. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van het energiegebruik, door huishoudens in de woningvoorraad wordt gebruikt. Verduurzamen van de sociale en particuliere woningvoorraad is daarmee een speerpunt. Dit heeft zijn uitwerking gekregen in PALET 3.0.

Met investeringen in de energetische verduurzaming van de woningvoorraad is het de ambitie om wooncomfort te verbeteren, totale woonlasten te verlagen en te zorgen voor waardebehoud van woningen. Maar een duurzame woning is meer dan een energieneutrale woning. Een toekomstbestendige woningvoorraad is een voorraad die de ambitie van energetische verduurzaming en functionele verduurzaming weet te combineren. En knelpunten zoals asbest oplost. Dus: x, zorggeschikt, onderhoudsarm, betaalbaar en energiezuinig. De komende jaren wordt ingezet op het ontwikkelen van instrumenten om de verduurzaming in zowel de particuliere en sociale huurwoningvoorraad te versnellen.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacyverklaring

Contact  Facebook  LinkedIn