Verduurzamen van de woningvoorraad

De zeven gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Verduurzamen van de woningvoorraad is een belangrijk onderdeel om te komen tot een energieneutrale regio. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van het energiegebruik, in huishoudens dus in woningen plaatsvindt. De verduurzaming van de sociale en particuliere woningvoorraad is daarom een speerpunt en is uitgewerkt in het document PALET 3.0.

Het is de ambitie om met investeringen in de energetische verduurzaming van de woningvoorraad, het wooncomfort te verbeteren, de woonlasten te verlagen en te zorgen voor waardebehoud van woningen. Maar een toekomstbestendige woning is meer dan een energieneutrale woning. Een toekomstbestendige woningvoorraad weet de ambitie van energetische én functionele verduurzaming te combineren. Dus: zorggeschikt en daardoor geschikt voor doelgroepen in verschillende levensfasen, onderhoudsarm, betaalbaar en energiezuinig. De komende jaren wordt ingezet op het ontwikkelen van projecten om de toekomstbestendigheid in zowel de particuliere als in de sociale huurwoningvoorraad te versnellen.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube