Dear Euregio

Elf kaarten c.q. atlassen, gemaakt door Dear Hunter, met kennis over de lokale problematieken in evenzoveel gemeenten in de Euregio Maas-Rijn. Dat is het tastbare resultaat van bijna drie jaar lang door de Euregio Maas-Rijn te reizen en in verschillende gemeenten in het gebied te wonen èn te werken.Voor het 3-jarige project ‘Dear Euregio’, met Stadsregio Parkstad Limburg als lead partner, werkte Dear Hunter in Aachen, Hasselt, Maastricht, Heerlen, Genk, Eupen, Eijsden-Margraten, Visé, Vaals, Heers & Herstal.

De lokale opgaven, die gingen over de publieke ruimte, sociale cohesie, identiteit, infrastructuur, de betekenis van het landschap voor de inwoners en bezoekers, bleken eigenlijk overal wel actueel, maar vaak op heel andere manieren aangepakt. Leegstand, ondernemerschap, demografische ontwikkeling. Niet zelden worstelen steden en gemeenten met dezelfde opgaven, zonder enige kennis van de aanpak en gevolgen vlakbij, aan de andere kant van de grens.

Dear Hunter woonde en werkte, als jagers in hun jachthut en observatiepost, op locatie om zo volledig ondergedompeld te worden in de specificiteit van die plek. De hierdoor ontstane inzichten, verhalen en kennis zijn door hen vertaald naar kaarten en atlassen. De kaarten, met specifieke, symbolische en ‘intieme’ kennis over de locaties, laten een eigen perspectief op een bestaande situatie zien die kunnen leiden tot toepassingen binnen ruimtelijke, economische of culturele ontwikkeling. Er zijn thema’s gevonden die uniek zijn voor de verschillende regio’s of juist overal een hot item zijn. Elke drie maanden werd naar een andere regio verhuisd waar ze een partnerschap vonden in (meestal) de gemeente die hen een lokaal probleem voorschotelde dat ze vanuit hun ruimtelijk-antropologische perspectief hielpen aan te pakken. Zo zijn de elf kaarten/atlassen gemaakt die nu naast elkaar staan en veel kennis bevatten over de lokale problematieken in de Euregio Maas-Rijn. Vanaf het begin was het de bedoeling om de lokaal opgedane kennis op euregionaal niveau te vergelijken en te interpreteren.
Dear Hunter gaat meestal aan de slag in en voor gemeentes die in transformatie zijn. Hiervoor heeft Dear Hunter twee zeecontainers omgebouwd tot ‘tiny-house’ en reist daarmee van de ene locatie naar de andere om aan de hand van een lokale opdracht gedurende gemiddeld 3 maanden op die plek te wonen, te leven en te werken. En op die manier artistiek ruimtelijk-antropologisch onderzoek te doen dat na afloop in kaart wordt gebracht. Opdrachtgevers zijn gemeenten, woningcorporaties, landschapsorganisaties en culturele instellingen in zowel binnen -als buitenland.

Meer over Dear Hunter: https://dearhunter.eu/

Marlies Vermeulen       Remy Kroese

 

*** Nieuws-update 5 september 2019***

 

“Het microproject ‘Dear Euregio en route’ wordt in het kader van het project People to People Interreg V-A EMR medegefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de volgende partners: Stadsregio Parkstad Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Maastricht, Charlemagne Grenzregion, Provincie Limburg, Neimed en Z33.”

 

 

 

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube