Superlocal – Super Circular Estate

De gemeenten in de regio Parkstad Limburg bouwen aan een duurzame toekomst. Op allerlei vlakken is de regio in transitie. Ook op het gebied van wonen. Elke gemeente kent zijn eigen opgaven om de woningvoorraad aan te passen aan de behoeften van de toekomst. Dat doen ze samen met bewoners, woningbouwcorporaties, en bouwbedrijven. Zo geeft slopen ruimte om samen te bouwen aan kwaliteit.

SUPERLOCAL

In Bleijerheide (Kerkrade-Oost) werken woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad samen met in totaal 12 partijen aan het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate. De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling is om de kwaliteiten van een gebied met leegstaande hoogbouwflats in Bleijerheide te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Eén van de kwaliteiten van de voormalige hoogbouwflats waren de sociale structuren tussen bewoners. Tevens komt in het gebied een proef met een waterkringloop.

juni 2020: Stand van zaken flat Voorterstraat
In de flat komen 114 ruime appartementen. Op de begane grond komt ruimte voor bewoners en omwonenden om elkaar te ontmoeten. Toekomstige bewoners en leden van de klankbordgroep denken mee over de invulling van deze ruimte. De bedoeling is dat bewoners de voorzieningen in deze ruimte zelf gaan beheren. De funderingen van het nieuwe deel van de flat zijn bijna gereed. Er is gestart met het leggen van de begane grond vloer. De flat wordt per laag opgebouwd. De oplevering staat gepland voor mei/juni 2021. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van het Coronavirus en het weer.

UIA-woningen
Het Expogebouw was een eerste test om te onderzoeken of het mogelijk is om woningen te maken van materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij de sloop van een flat. De kennis die is opgedaan, werd daarna gebruikt in drie circulaire woningen: Feniks-3. Hiermee werd getest of woningen gemaakt konden worden van tenminste 90% hergebruikte materialen uit het projectgebied van SUPERLOCAL. D woningen zijn nagenoeg gereed. Eén van de woningen wordt gebruikt als voorlopig wijksteunpunt van Meander. De functie van de andere twee woningen wordt nog bekeken.

Bouw 15 circulaire grondgebonden woningen
In het gebied komen ook 15 circulaire levensloopbestendige woningen. De lessen die zijn geleerd bij de bouw van de Feniks-3 woningen, zijn gebruikt voor het ontwerp van de 15 woningen. Deze woningen zijn dus een doorontwikkeling van de Feniks-3 woningen. De wanden en vloeren van deze woningen worden grotendeels gemaakt van het beton dat is vrijgekomen bij de sloop van de flat aan de Jonkerbergstraat. Mede daarom zijn het circulaire woningen. De bouwtijd is een stuk sneller dan bij andere woningbouwprojecten. Dat komt vooral doordat de betonnen wanden en vloeren compleet in een fabriek worden gemaakt. Op de bouwplaats worden deze vervolgens in elkaar gezet. Een manier van werken die ook zorgt voor minder overlast van de bouwwerkzaamheden voor omwonenden.

Jongen Bouwpartners is gestart met de bouw van de woningen. De funderingspalen zijn geboord en de funderingsbalken zijn inmiddels gelegd. Ook deze zijn compleet in de fabriek gemaakt. De verwachting is dat de 15 woningen aan het einde van het jaar klaar zijn.

Waterkringloop
Voor het realiseren van de waterkringloop wordt al het hemelwater in het plangebied verzameld op locatie en drinkwater van gemaakt. Hiertoe wordt medio juni gestart met de graafwerkzaamheden voor de regenwaterbuffers. Dat vindt plaats ter hoogte van het expogebouw. Hier komt ruim 200 m3 aan regenwateropvang capaciteit.
Ten behoeve van de waterbesparende toiletten in de Feniks-3 woningen wordt een tijdelijke vacuümpomp geplaatst ter hoogte van de Ursulastraat 200. Deze vacuümpomp zal ontlasting en het kleine beetje water door onderdruk vervoeren naar een buffer.

Openbare ruimte
De aanleg van de bouwwegen gebeurt in delen. Gedurende de zomermaanden van 2020 wordt de volgende fase aangelegd. Hierbij gaat het om de bouwwegen in het middengedeelte van het plan (voormalig gebied Jonkerbergflat). Het plangebied zal daarvoor waar nodig op de juiste peilhoogtes gebracht worden.

Meer informatie via www.superlocal.eu

Breng een virtueel bezoek aan SUPERLOCAL – Super Circular Estate
Voor SUPERLOCAL – Super Circular Estate is een virtuele tour gemaakt om de verschillende onderdelen van het project te laten zien. Je ‘loopt’ als het ware door het gebied en kunt allerlei informatie lezen.

De aanleiding voor de virtuele tour is de (internationale) interesse om het project te kunnen bezoeken. Door coronamaatregelen kunnen er geen rondleidingen worden gegeven. Door middel van de virtuele tour krijgen professionals en andere geïnteresseerden een goede indruk van het project.

Nb. De virtuele tour is het beste te openen met Google Chrome.

SCE logo's

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube