5. Kansengelijkheid (Rijke Schooldag)

Kansenongelijkheid heeft niet één duidelijke oorzaak, maar altijd meerdere achtergronden. Er zijn verschillende aangrijpingspunten in het beleid om kansenongelijkheid te verminderen. De Rijke Schooldag is één insteek om de problematiek van kansenongelijkheid aan te pakken. In deze sessie maken de deelnemers kennis met het gedachtengoed van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) en de wijze waarop de Rijke Schooldag kan bijdragen aan kansengelijkheid. Via enkele voorbeelden vanuit o.a. Groningen, Arnhem en Heerlen worden deelnemers meegenomen in succesvolle interventies, met als rode draad dat onderwijs, leerlingen, ouders en de wereld eromheen zich samen moeten pakken om succesvol te zijn. Immers: It takes a village to raise a child.