Parkstad in Cijfers

Parkstad in Cijfers (PinC) biedt veel informatie en cijfermateriaal over de regio op allerlei terreinen. PinC maakt informatie uit verschillende bronnen (CBS, DUO,  registraties van gemeenten en politie, Burgeronderzoek Parkstad Limburg, enzovoort) toegankelijk voor een brede groep van gebruikers. De data worden op een gebruiksvriendelijke wijze gepresenteerd in dashboards en een databank.

PinC is bestemd voor u als bewoner of toekomstige bewoner. Het is ook bedoeld voor ondernemers, raadsleden, ambtenaren, scholieren en onderzoeksbureaus. Eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de regio Parkstad Limburg. Veel van de cijfers zijn te raadplegen tot op het niveau van de buurten en zijn ook beschikbaar als tijdreeksen. Dit maakt PinC een uniek product met een schat aan gegevens over de regio Parkstad Limburg.

Gegevens zijn te bekijken op regio-, gemeente-, wijk- en buurtniveau. Na het kiezen van een thema kunt u een of meer onderwerpen selecteren. Vervolgens kiest u de periode, gebieden en gewenste presentatievorm. Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm of klik op ‘Help’ voor meer informatie. Start Parkstad in Cijfers.

Colofon
Opdrachtgever: Gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Realisatie: Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Heerlen (in samenwerking met ABF Research, Delft).

Contactpersonen: Dennis Martens en Frans Schurer. Email: OenBI@heerlen.nl  Telefoon: 14 045.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube