Organisatie

Parkstad werkt sinds 2014 met een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van enkel colleges. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de acht gemeenten. Het Algemeen Bestuur uit de burgemeesters aangevuld met acht wethouders, van iedere gemeente één. Verder zijn er vier bestuurscommissies: Economie & Toerisme, Wonen en Herstructurering, Ruimte en Mobiliteit. Een bestuurscommissie is samengesteld uit één portefeuillehoudend collegelid per aan het onderwerp deelnemende gemeente. Het regiobureau faciliteert de samenwerking tussen de acht gemeenten op basis van de onderwerpen uit de kernagenda en de keuze-agenda. Het doel is te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering op de thema’s: ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering, energie en duurzaamheid.

De vorm van de samenwerking kan verschillen. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de kernagenda nemen alle gemeenten deel. Daarbij is het regiobureau procesmatig en inhoudelijk verantwoordelijk. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de keuze-agenda nemen alleen de gemeenten deel die daarvoor kiezen. Daarbij heeft het regiobureau in ieder geval een monitorende en versterkende taak. Maar de procesverantwoordelijkheid kan ook buiten de stadsregio worden gelegd. Tot de onderwerpen van de kernagenda behoren in elk geval: ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering.

 

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Parkstad Limburg wordt gevormd door de acht burgemeesters van de verschillende gemeenten.

Meer info
 

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de acht burgemeester en acht wethouders van de verschillende gemeenten.

Meer info
 

Bestuurscommissies

Er zijn vier bestuurscommissies, elk met haar eigen programma: Economie & Toerisme, Wonen en Herstructurering, Ruimte en mobiliteit.

Meer info
 

Regiobureau

Het dagelijks bestuur, algemeen bestuur en de bestuurscommissies worden ondersteund door een klein onafhankelijk regiobureau.

Ontmoet het team