Organisatie

Parkstad werkt sinds 2014 met een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van enkel colleges. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de zeven gemeenten. Het Algemeen Bestuur uit de burgemeesters aangevuld met zeven wethouders, van iedere gemeente één. Verder zijn er vijf bestuurscommissies: Economie & Toerisme, Wonen & Herstructurering, Ruimte & Mobiliteit, Duurzaamheid en Sociaal Economische Structuurversterking. Een bestuurscommissie is samengesteld uit één portefeuille houdend collegelid per aan het onderwerp deelnemende gemeente. Het regiobureau faciliteert de samenwerking tussen de zeven gemeenten op basis van de onderwerpen uit de kernagenda en de keuze-agenda. Het doel is te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering op de thema’s: ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering, energie, duurzaamheid en leefbaarheid en welzijn. Het thema Grensoverschrijdende Samenwerking is belegd in het Dagelijks Bestuur.

De vorm van de samenwerking kan verschillen. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de kernagenda nemen alle gemeenten deel. Daarbij is het regiobureau procesmatig en inhoudelijk verantwoordelijk. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de keuze-agenda nemen alleen de gemeenten deel die daarvoor kiezen. Daarbij heeft het regiobureau in ieder geval een monitorende en versterkende taak. Maar de procesverantwoordelijkheid kan ook buiten de stadsregio worden gelegd. Tot de onderwerpen van de kernagenda behoren in elk geval: ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering, duurzaamheid en brede welvaart.

 

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Parkstad Limburg wordt gevormd door de zeven burgemeesters van de verschillende gemeenten.

Meer info
 

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de zeven burgemeester en zeven wethouders van de verschillende gemeenten.

Meer info
 

Bestuurscommissies

Er zijn vijf bestuurscommissies, elk met haar eigen programma: Economie & Toerisme, Wonen & Herstructurering, Ruimte & Mobiliteit, Duurzaamheid en Sociaal Economische Structuurversterking.

Meer info
 

Regiobureau

Het dagelijks bestuur, algemeen bestuur en de bestuurscommissies worden ondersteund door een klein onafhankelijk regiobureau.

Ontmoet het team