Stedenband Amsterdam, Heerlen, Sluis en Eemsdelta

Sinds 2010 hebben de gemeenten Heerlen, Amsterdam, Sluis en Eemsdelta een stedenband.
Toenmalig burgemeester Eberhard Van der Laan wilde ‘als hoofdstad’ verantwoordelijkheid nemen voor krimpsteden en daarmee voor plaatsen die door de perifere ligging ten opzichte van de Randstad niet altijd profiteren van voordelen die de Randstad heeft. Hiermee trok van der Laan de lijn door die hij als Minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het Kabinet Balkenende IV inzette door herverdeling van welvaart van regio’s te agenderen en in het bijzonder te investeren in regio’s en gemeenten met specifieke problemen door bevolkingskrimp en perifere ligging. Het huidige Rijksbeleid waarin via onder meer het Volkshuisvestingsfonds en de Regio Deals bijzondere aandacht is voor de 13 krimp- en grensregio’s, naast de 16 aangewezen stedelijke vernieuwingsgebieden, is hiervan het verlengde. Amsterdam kent met Zuid-Oost (90.000 inwoners) en Nieuw-West (160.000 inwoners) 2 stedelijke vernieuwingsgebieden en Heerlen met Heerlen-Noord (56.000 inwoners) één. Sluis, Heerlen en Eemsdelta liggen in krimp- en grensregio’s.

De gemeente Sluis is de meest westelijk gelegen gemeente van Nederland waar daar op de kaart van Nederland Eemsdelta diagonaal tegenover ligt in het uiterste noord-oosten van het land. De andere diagonale lijn is te trekken tussen randstad Amsterdam in het westen en Heerlen en de regio Parkstad Limburg in het uiterste zuid-oosten.

Wat de zustersteden delen is dat de leefbaarheid in een aantal van hun wijken en buurten onder druk staat en daarmee de brede welvaart voor de inwoners ervan. Als gevolg is er sprake van een groeiende tweedeling tussen bevolkingsgroepen waarbij een deel van de mensen steeds minder vertrouwen in de overheid heeft. De steden zoeken vanuit dezelfde basisproblematiek naar specifiek bij hun wijken of regio’s passende antwoorden en oplossingen. Daarbij maken zij wel of niet gebruik van Rijksmiddelen via instrumenten zoals de Regio Deals en/of het Volkshuisvestingsfonds.