Project WIJ(K) Landgraaf investeert met Regio Deal toekomstbestendig in wijk én mensen

Vanuit het bredere buurtontwikkelingsplan Oud Nieuwenhagen in Landgraaf wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de wijk gekeken. Op het gebied van fysieke opgaven wonen, de inrichting van de openbare ruimte maar ook naar het (winkel)voorzieningenniveau.   Met 150.000 euro subsidie uit de Regio Deal Parkstad Limburg en 250.000 euro van andere stakeholders en de gemeente Landgraaf voor […]

Read More…

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube