Warmtetransitie

Aardgas is een fossiele brandstof, waarbij CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. Hierdoor raakt de voorraad op. In de Klimaatwet is nu vastgelegd dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. Dat betekent dat we over moeten schakelen naar nieuwe (duurzame) manieren van verwarmen van onze huizen, voor het douchen en koken. De verwarming van je huis kan op verschillende manieren vervangen worden, momenteel voornamelijk door een aansluiting op een warmtenet, met elektrische oplossingen of door aardgas te vervangen door groen gas. Voor het koken is inductie de meest logische oplossing. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar een Transitievisie Warmte vaststellen. Met die transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld? Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. 

De zeven Parkstadgemeenten stellen ieder een lokale Transitievisie Warmte op. Hierbij vindt er op regionaal niveau afstemming plaats om ervoor te zorgen dat de keuzes goed op elkaar aansluiten.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube