Economie

In Parkstad werken nu zo’n 96.000 mensen bij 20.000 bedrijven en instellingen. De Stadsregio zet in op het versterken van de krachtige en kansrijke economische sectoren in de regio zoals het toerisme, het cluster van bedrijven rondom smart services en de grote medisch-technologische sector.

Daarnaast ligt de focus op het op peil houden van de vitaliteit van winkelcentra en het voorzieningenniveau in wijken en kernen, onder andere door de transformatie van voormalige winkels en het stimuleren van ondernemerschap. Binnen het programma Economie wordt gewerkt aan de volgende thema’s:

Retail Bedrijventerreinen Innovatie MKB

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube